Børn er det dyrebareste vi har, hvilket kan være forklaringen på, at når forældre vælger at flytte fra hinanden, er det ikke altid, de kan blive enige om, hvem børnene skal bo hos, og hvor ofte de skal være hos hver af forældrene.

Dette kan give anledning til store konflikter om bopæl, forældremyndighed og samvær.

Disse sager behandles i såvel Statsforvaltningen, Fogedretten eller Civilretten og det kan ofte være svært  at navigere mellem disse instanser, som hver i sær behandler hver deres afgrænsede område af konflikten.

Denne sagstype behandler vi dagligt.

Kontakt Advokat Mette Lindhardt eller advokat Katrine Rytter Villadsen.