To af vores advokater har mange års erfaring med behandling af gældssaneringssager, idet de i adskillige år har været faste medhjælpere ved skifteretterne i forbindelse med den løbende behandling af gældssaneringssager.

Vi har både stor viden om de indenfor dette retsområde gældende regler, og betydelig erfaring med behandlingen af gældssaneringssager.

Vi yder også rådgivning til kreditorer i gældssaneringer.

Vi rådgiver skyldnere i forbindelse med ansøgning om gældssanering, herunder hjælper vi i forbindelse med udfyldelse af ansøgningsskemaet samt frem-
skaffelse af den nødvendige dokumentation i forbindelse med ansøgningens fremsendelse til skifteretten.

Ansøgningsskema, vejledning og ofte stillede spørgsmål om gældsanering gældssanering findes her:

http://www.domstol.dk/selvbetjening/blanketter/gaeldssanering/Pages/default.aspx

Kontakt Per Mogensen eller Mette Lindhardt