For mange virksomhedsejere er det både økonomisk og menneskeligt vigtigt, hvordan man får afhændet sin virksomhed, når man ønsker at forlade arbejdsmarkedet. Dette gælder uanset, om der er tale om et generationsskifte til næste led i familien, eller om der er tale om en afhændelse af virksomheden til fremmede.

Det er desværre kun et mindretal af virksomhedsejere, der i god tid begynder at planlægge et generationsskifte. Det er en skam, for det tager oftest flere år at forberede en optimal gennemførelse af et generationsskifte.

Vi yder løbende rådgivning og bistand i forbindelse med planlægning og gennemførelse af generationsskifter med viden om de juridiske forhold og forståelse for de menneskeligeor de mere menneskelige forhold.

Vigtige problemstillinger i et sådant forløb er, hvordan man gør en virksomhed klar til salg / generationsskifte, hvordan man prissætter en virksomhed, hvem kan bistå med at sælge den, hvem kan og skal overtage den o. s. v.

Planlægningen af et generationsskifte afsluttes  med, at vi rådgiver om selve vilkårene for selve salget af virksomheden, og i den forbindelse udfærdiger vi de nødvendige aftaledokumenter.

Vi yder ligeledes rådgivning til købere af virksomheder både i forbindelse med selve erhvervelsen og i forbindelse med planlægningen og den virksomhedsmæssige strukturering af den fremtidige drift.

Kontakt Per Mogensen, Jens Pontoppidan eller Gert Storkborg Jensen.