Vi behandler løbende et større antal konkursboer, likvidationer og tvangsopløsninger.

Vi har to faste kuratorer med stor erfaring antaget af retten til at behandle insolvenssager.

Kontakt Jens Pontoppidan eller Per Mogensen.

Begge er endvidere medlem af Gældsstyrelsens advokatpanel for kuratorer.