Vi behandler løbende sager, der udspringer af økonomiske vanskeligheder for såvel virksomheder og private.

En del private kan opnå gældssanering og vi rådgiver om muligheden for at få en ordning på de økonomiske forhold gennem skifteretten. Vi planlægger og forhandler endvidere kreditorløsninger direkte med kreditorerne.

Vi har stor erfaring med rådgivning af kriseramte virksomheder. Det vil mange gange være muligt at opnå en ordning med en virksomheds kreditorer, da alternativet for kreditorerne er et endnu større tab.

Vores erfaring er også udmøntet i, at vi har medhjælpere ved retterne i henholdsvis gældssaneringer og konkurser.

Kontakt Jens Pontoppidan eller Per Mogensen.