Dansk Landbrug undergår i disse år store strukturelle ændringer.

Landbrugene bliver større og større og mere og mere specialiserede. Ejerstrukturerne ændrer sig fra traditionelle familiebrug til mere komplicerede virksomheder ejet i forskellige selkabskonstruktioner

Mange landbrugsbedrifter står foran generationsskifte, de kapitalmæssige forhold i landbruget giver store udfordringer, ligesom miljømæssige og EU retlige aspekter spiller en større og større rolle i landbruget.

Jens Christian Larsen har gennem mange år arbejdet med landbrugsrådgivning, herunder ejerskifte af landbrug, generationsskifte, forpagtninger, insolvensbehandling af landbrugsbedrifter, straffesager i relation til landbrug, og generel landbrugsrådgivning i øvrigt.

Som tidligere formand for og nuværende bestyrelsesmedlem i Danske Landbrugsadvokater har Jens Christian Larsen tillige et omfattende netværk blandt andre advokater med særlig interesse for landbrug.

Kontakt Jens Christian Larsen.