Christina Uggerby

Advokat
Ekstern lektor på Aalborg Universitet - obligationsret

BARSELSORLOV TIL 1. APRIL 2019

Hovedarbejdsområder 
Familieret

Separationer og skilsmisser

Tvangsfjernelser/Børnesager

Retssager

Inkasso og fogedret


Mail:   cu@advokathusnord.dk