Christina Uggerby

Møderet for Landsret
Medlem af Danske Familieretsadvokater

Optaget på Ungdomskriminalitetsnævnets sekretariats liste over advokater

Hovedarbejdsområder 
Familieret

Separationer og skilsmisser

Tvangsfjernelser/Børnesager

Dødsboer

Testamenter og arveretlige forhold

Lejeret


Mail:   cu@advokathusnord.dk