Mette Lindhardt

Møderet for Højesteret 
Partner
Beneficeret forsvarer
Fast medhjælper for Retten i Hjørring i gældssaneringer
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten i Hjørring 
Beskikket efter Serviceloven

Medlem af Danske Familieretsadvokater

Hovedarbejdsområder 
Familieret
Forældremyndighed
Separationer og skilsmisse
Tvangsfjernelser/Børnesager
Gældssaneringer
Straffesager

Mail:   ml@advokathusnord.dk