Mette Lindhardt

Møderet for Højesteret
Partner
Beneficeret forsvarer
Fast medhjælper for Retten i Hjørring i gældssaneringer
Autoriseret bobehandler i ægtefælleskifter ved Retten i Hjørring
Beskikket efter Serviceloven

Hovedarbejdsområder
Familieret
Forældremyndighed
Separationer og skilsmisse
Tvangsfjernelser/Børnesager
Gældssaneringer
Straffesager

Mail: ml@advokathusnord.dk