Per Mogensen

Møderet for Højesteret 
Partner
Autoriseret bobestyrer
Beneficeret forsvarer 
Fast medhjælper i gældssaneringer og konkurser ved Retterne i Aalborg og Hjørring
Underviser på Aalborg Universitet

Hovedarbejdsområder 
Erhvervsrådgivning
Selskabsret, herunder ledelsesansvar
Konkurs/likvidation
Gældssanering
Dødsboer
Retssager

Mail:   pm@advokathusnord.dk