At gå i Retten med en sag for en kunde er advokatens mærkevare. Vi har naturligvis sat store ressourcer ind på at kunne varetage retssagsførelse for alle domstole lige fra Byret til Højesteret.

Vi har udviklet specialer indenfor flere områder, så vi kan bistå i såvel strafferet som civile tvister mellem parter. Eksempelvis kan nævnes børnesager, skilsmissesager, mangler ved fast ejendom, økonomiske mellemværender m.m.

VI er derfor alle beskæftiget med procedure, både i tvister mellem private parter, men også vedrørende erhvervsanliggender og har gennem tiden opbygget stor rutine i at møde i en retssal.

Vi vurderer indgående kundens sag inden den påtages og vejleder om de muligheder og begrænsninger der ligger, så unødige omkostninger minimeres.