Vi yder løbende rådgivning overfor mange klienter indenfor alle områder af selskabsretten, og vi bistår løbende med oprettelse af et stort antal selskaber af alle forskellige typer. At søge rådgivning hos os er derfor relevant uanset, om der er tale om stiftelse af et anpartsselskab med kontant indbetaling af selskabskapitalen eller mere komplicerede selskabsretlige oprettelser eller omstruktureringer, skattefri virksomhedsomdannelser o.l.

Det er vigtigt indenfor selskabsretten at medinddrage en skatteretlig vurdering af de påtænke dispositioner. Selskabsret og skatteret er i vid udstrækning sammenhængende juridiske fagområder, hvilket vi tager højde for i vores rådgivning.

Vi udfærdiger mange ejeraftaler – aftaler mellem flere ejere af et selskab, om hvordan deres indbyrdes rettigheder og pligter skal være (tidligere aktionær- og anpartshaveroverenskomster). Det er vigtigt, at sådanne ejeraftaler er udfærdiget korrekt ud fra de enkelte ejeres ønsker og behov. En god ejeraftale forebygger og løser konflikter og modvirker, at selskabet får problemer, hvis ejerne ikke kan enes.

Kontakt Per Mogensen eller Jens Pontoppidan