Vi yder bistand som forsvarer i straffesager.

Firmaets fire offentligt beskikkede forsvarsadvokater har en betydelig erfaring opbygget gennem mange år med at hjælpe mennesker, der er kommet i klemme i straffeloven.

Kontakt Gert Storkborg, Mette Lindhardt eller Per Mogensen.