Når et barn fjernes fra hjemmet, er det et voldsomt indgreb i en familie. Forældre og børn vil føle  situationen uoverskuelig, og der er brug for advokatbistand for at kommunikere med forvaltningen og for at tale forældrenes eller børnenes sag i forbindelse med, at forvaltningens afgørelse skal prøves.

Forældre og børn over 12 år har krav på gratis advokatbistand  hertil.

Vi har gennem mange år oparbejdet stor erfaring i at repræsentere såvel  forældre som børn i disse menneskeligt vanskelige sager.

Kontakt Advokat Mette Lindhardt eller advokat Katrine Rytter Villadsen.